נדה

נדה
נדי, נָדָה(b. h.; cmp. preced.) to be restless, flee. Pi. נִדָּה to banish, excommunicate. Ber.19a את מי נִדּוּ whom did they (the scholars) excommunicate? Ib. ב״ד מְנַדִּין על כבוד הרב the court proclaims the ban to protect a teachers authority. Pes.52a מנדין על שניוכ׳ we excommunicate for disregarding the second Holy Day observed in the diaspora; a. v. fr.(Yalk. Is. 287 נדית עלי, v. נִדְּנֵד.Part. pass. מְנוּדֶּה; pl. מְנוּדִּין. M. Kat. 15a מנ׳ לשמים one excommunicated by the Lord, i. e. a mourner. Ib. מנ׳ מהו בד״ת dare an excommunicated person study the Law? Ib. מנ׳ מהו בקריעה must an excommunicated person rend his garments? Ned.I, 1 מנ׳ אני לך I vow to be excommunicated towards thee, i. e. I vow not to receive any favors at thy hands. M. Kat. 17a מנ׳ לרב מנ׳ לתלמיד one excommunicated by a teacher must be treated as such by his disciple (the latter cannot raise the ban). Ib. מנ׳ לעירו one excommunicated by the authorities of his own city. Ib. 15b כל אותן שנים … מנ׳ היו during all the years the Israelites were in the wilderness, they were excommunicated (by the Lord); a. v. fr. Hithpa. הִתְנַדֶּה, Nithpa. נִתְנַדֶּה to be excommunicated. Eduy. V, 6 ח״ו שעקביא נ׳ God forbid (to say) that ‘A. was excommunicated. Ib. כל המִתְנַדֶּה ומתוכ׳ he who dies while under excommunication has a stone placed on his coffin; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • נדה — וסת, מחזור חודשי, מחזור, אורח נשים, הפרשה, זיבה חודשית, טומאה, זוהמה, תועבה, מיאו …   אוצר עברית

  • אג'נדה — סדר יום, לוח זמנים, לו ז, תכנית, סעיף המפרט סדרת פעולות וזמנן, סדרת אירועים מפורטים עם ציון זמנם, סדרת אירועים מתוכננים, לוח פעילויות לפי סדר הזמן {{}}E …   אוצר עברית

  • Gematria — or gimatria (Rabbinic Hebrew he. גימטריה transl|sem|gēmaṭriyā ), is a system of assigning numerical value to an alphabet. The word Gematria is believed to have been formed from a metathesis of the Greek word grammateia ( play upon letters ), from …   Wikipedia

  • Грунис, Ашер — Ашер Дан Грунис ивр. אשר דן גרוניס‎ …   Википедия

  • חרד — 1 adj. ירא, מפוחד, מפחד, מבוהל, חושש, רועד, חש בפחד, מרגיש חרדה, דאגן, ספקן, חשד 2 v. הובהל, הופחד, התמלא חרדה, התמלא אימה, הובעת; זועזע, נעשה המום, נדהם, נכנס להל 3 v. להיבהל, להתמלא חרדה, לפחד, לפחוד; להזדעזע, להיות המום, להיכנס להלם, להיות נדה …   אוצר עברית

  • לוז — לוח זמנים, תכנית, סדר יום, אג נדה, סעיף המפרט סדרת פעולות וזמנן, סדרת אירועים מפורטים עם ציון זמנם, סדרת אירועים מתוכננים, לוח פעילויות לפי סדר הזמ …   אוצר עברית

  • לוח-זמנים — סדר פעילויות לפי זמן, סדר יום, אג נדה, תכנית {{}} …   אוצר עברית

  • נאלם — adj. שותק, מחריש, שוקט, דומם, שאינו משמיע קול; מוכה אלם, המום, נדה …   אוצר עברית

  • תמה — 1 adj. תוהה, משתומם, מתפלא, משתאה, נדה 2 v. להשתומם, להתפלא, להיות נדהם, להשתאות, להיות מופתע, להיות המום, להתמלא תימהון, לא להאמין, להיות בספק, לתהו 3 v. לעורר תמיהה, להפתיע, להפליא, להכות בתימהון, להדהים, להמם, לעורר השתאות, להביא לידי השתוממו… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”